dimarts, 3 de novembre de 2015

Proves de llengua catalana de gener de 2016

Proves de llengua catalana de gener de 2016

Informació de la convocatòria


  • Termini d'inscripció: del 3 al 17 de novembre de 2015 
  • Nivells: A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu) 
  • Lloc de les proves: Ciutadella
  • Data de les proves escrites
    • 23 de gener: B1, C1 i LA
    • 30 de gener: A2, B2 i C2
  • Data de la prova oral: 5 de març
Inscripció a les proves (tràmit presencial)
Vegeu document punts d'informació.
Inscripció a les proves (tràmit telemàtic)